Tento online slovník francúzsko-arabčina (zdarma), s prekladom do fonetiky, obsahuje viac ako dve slová v jeho lexikón wiki často aktualizované.

Slovník bude potom nájdite všetky možné ekvivalenty. Poznámky: Niektoré slová vo francúzštine môže byť preložený do jedného alebo niekoľkých slov v arabčine. Skutočne, v arabskom jazyku, byť bohatý, preklad slovník odráža nuansy možné z istého slova. Fonetická (tiež poznamenať, tri) predstavuje zvuk, ktorý začína hlboko v hrdle, a ktorý má výslovnosť neznáme vo francúzštine.

Sedem v fonetiky zodpovedá h veľmi uplynul

About